Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi (ONLINE)

Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi (ONLINE)

Gereksinimler

  • hiç bir ön koşul yok

Tanımlama

Problem Çözme ve Karar Alma

Kurumsal dünyanın en önemli iki unsuru olan Problem çözme ve karar alma iş dünyasının varoluş mücadelesi içinde kaçınılmaz günlük becerilerden biridir. Bu eğitim programımız iş konularını analiz edebilmek, yapılandırmak, riskleri değerlendirmek, pratik ama etkin çözümler üretme becerilerini geliştirmek ve alternatif çözüm için yardımcı olan problem çözme tekniklerine odaklanmaktadır.

Geçtiğimiz birkaç on yılda psikologlar ve iş adamları, başarılı problem çözücülerin aynı türden bir süreci kullanma eğiliminde olduğunu keşfettiler. Çözümleri kendi problem algılarına göre tanımlıyor ve çözüm modellerini uyguluyorlar. Bu süreç, büyük ya da küçük her türlü sorun için çalışıyor. Burada temel olan kişinin problem çözümünde pro-aktif olmasını sağlayacak teknikleri kendine göre yorumlaması ve uygulama tekniklerini geliştirmesi esasına dayalı olmasıdır.

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi katılımcılara her gün yaratıcı problem çözme sürecinin yanı sıra her gün kullanabilecekleri temel sorun çözme araçlarına genel bir bakış açısı katacaktır. Eğitim süresince beyin fırtınası, bilgi toplama, veri analizi ve kaynakların belirlenmesi gibi fayda sağlayacak diğer etkenleri ele alınır.