Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi

Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi

Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında; sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Programın hedefleri arasında katılımcıların; sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbi uygulama hataları, sağlık hukukunda sigortacılık, hasta hakları gibi önemli alanlarda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • AYDINLATILMIŞ ONAM EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATASI – KOMPLİKASYON AYIRIMININ YAPILMASI EĞİTİMİ
 • KLİNİK RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • UZMANLIK ALANLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN YERİ EĞİTİMİ
 • DEFANSİF TIP EĞİTİMİ
 • KÜRESEL BOYUTTA TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • SAĞLIK HUKUKUNDA TIBBİ SAHTECİLİK EĞİTİMİ
 • HASTA HAKLARI VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ EĞİTİMİ
 • SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ADLİ TIP UZMANININ GÖREVİ VE OTOPSİDEKİ YERİ EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARININ HUKUKİ BOYUTU EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA OLGU ÖRNEKLERİ EĞİTİMİ